25 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Sănătăţii

Serie PMF0267
Data emiterii 04 Mai 2017
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 10.000
Preț (MDL) 3,00
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 1,75
Machetator Lilian Iațco