25 de ani de la aderarea Republicii Moldova la UNESCO

Serie PMF0268
Data emiterii 27 Mai 2017
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 10.000
Preț, MDL 3,00
Valoarea nominală a mărcii fixe, MDL 1,75
Machetator Lilian Iațco