27 ianuarie – Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Serie PPZ0435
Data emiterii 27 Ianuarie 2020
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 36,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 420, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală