Europa 2020. Rute poștale vechi

Serie PPZ0436
Data emiterii 17 August 2020
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 44.00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 421, neagră
Pictor și machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, carnet cu mărci