Europa 2020. Rute poștale vechi

Serie PPZ0436
Data emiterii 17 August 2020
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL stoc epuizat
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 421, neagră
Pictor și machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, carnet cu mărci