30 de ani de la recunoașterea restaurării independenței Republicii Estonia de către Republica Moldova

Serie PMF0313
Data emiterii 28 August 2021
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 1.000
Preț (MDL) 8,00
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 1,75
Machetator Eugeniu Verebceanu