30 de ani de la recunoașterea restaurării independenței Republicii Estonia de către Republica Moldova

Serie PMF0314
Data emiterii 28 August 2021
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 1.000
Preț, MDL 8,00
Valoarea nominală a mărcii fixe, MDL 1,75
Machetator Eugeniu Verebceanu