75 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova

Serie PMF0315
Data emiterii 1 Octombrie 2021
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 1.000 ex.
Preț, MDL 12,00L
Machetator Eugeniu Verebceanu