75 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova

Serie PMF0315
Data emiterii 01 Octombrie 2021
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 1.000 ex.
Preț (MDL) 12,00L
Machetator Eugeniu Verebceanu