75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial

Serie PMF0299
Data emiterii 08 Mai 2020
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 5.000
Preț (MDL) 3,50
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 1,75
Machetator Oleg Cojocari