75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial

Serie PMF0299
Data emiterii 8 Mai 2020
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 5.000
Preț, MDL 3,50
Valoarea nominală a mărcii fixe, MDL 1,75
Machetator Oleg Cojocari