Iustin Frățiman (1870-1927). Pedagog, istoric și teolog. 150 de ani de la naștere

Serie PMF0300
Data emiterii 1 Iunie 2020
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 5 000
Preț, MDL 3,50
Valoarea nominală a mărcii fixe, MDL 1,75
Machetator Oleg Cojocari