Iustin Frățiman (1870-1927). Pedagog, istoric și teolog. 150 de ani de la naștere

Serie PMF0300
Data emiterii 01 Iunie 2020
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 5 000
Preț (MDL) 3,50
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 1,75
Machetator Oleg Cojocari