Ion Secrier (1900-1941). Doctor în științe tehnice. Profesor. 120 de ani de la naștere

Formă de emitere plic cu marcă fixă
Data emiterii 05 Iulie 2020
Serie PMF0301
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 1 000
Preț (MDL) 5,25
Machetator Vitaliu Pogolșa