Ion Secrier (1900-1941). Doctor în științe tehnice. Profesor. 120 de ani de la naștere

Serie PMF0301
Data emiterii 5 Iulie 2020
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 1 000
Preț, MDL 5,25
Machetator Vitaliu Pogolșa