Alexandru Cosmescu (1922-1989). Prozator, dramaturg și traducător. 100 de ani de la naștere.

Serie PMF0320
Data emiterii 24 Mai 2022
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 500
Preț (MDL) 35,00
Machetator Oleg Cojocari