Poliția de frontieră - 30 de ani de la creare

Serie PMF0321
Data emiterii 10 Iunie 2022
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 600 ex.
Preț (MDL) 25,00
Machetator Vitalie Leca