Maria Drăgan (1947-1986). Interpretă de muzică populară. 75 de ani de la naștere.

Serie PMF0322
Data emiterii 23 August 2022
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 400 ex.
Preț (MDL) 30,00 L
Machetator Vitaliu Pogolșa