Gheorghe V. Madan (1872-1944), folclorist, etnograf și prozator. 150 de ani de la naștere.

Serie PMF0323
Data emiterii 5 Octombrie 2022
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 150 ex.
Preț, MDL 35,00
Machetator Oleg Cojocari