Andrei Ciurunga (1920-2004). Poet. 100 de ani de la naștere

Serie PMF0306
Data emiterii 28 Octombrie 2020
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 1000
Preț (MDL) 3,50
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 1,75
Machetator Maria Maximenco