Ion T. Costin - Primar al orașului Chișinău (1933-1937)

Serie PMF0307
Data emiterii 19 Ianuarie 2021
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 220 x 110
Tiraj, ex. 4 000
Preț, MDL 3,25
Valoarea nominală a mărcii fixe, MDL 1,75
Machetator Eugeniu Verebceanu