Ion T. Costin - Primar al orașului Chișinău (1933-1937)

Serie PMF0307
Data emiterii 19 Ianuarie 2021
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 220 x 110
Tiraj 4 000
Preț (MDL) 3,25
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 1,75
Machetator Eugeniu Verebceanu