Animale dispărute din fauna Moldovei

Serie PPZ0357
Data emiterii 29 Octombrie 2016
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 250 ex.
Preț, MDL 35,00
Machetator Vladimir Melnic
Legătură mărci poștale, coliță, ilustrate maxime