Animale dispărute din fauna Moldovei

Serie PPZ0358
Data emiterii 29 Octombrie 2016
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 250 ex.
Preț (MDL) 34,00 L
Machetator Vladimir Melnic
Legătură coliță, ilustrată maximă, marcă poștală