Personalități ilustre. Mihail Grecu. 100 de ani de la naştere.

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 22 Noiembrie 2016
Serie PPZ0359
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 200
Preț (MDL) 21,00
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală