Personalități ilustre. Mihail Grecu. 100 de ani de la naştere.

Serie PPZ0359
Data emiterii 22 Noiembrie 2016
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 200
Preț, MDL 21,00
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală