Personalități ilustre. Mihail Grecu. 100 de ani de la naştere.

Serie MP1012
Data emiterii 22 Noiembrie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Format (mm) 46,00 x 27,50
Format coliță (mm) 69,00 x 68,75
Tiraj 20.000
Preț (MDL) 5,75
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”