Aparate radio de epocă

Serie PPZ0409
Data emiterii 13 Februarie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 114 x 162
Tiraj 200
Preț (MDL) 27,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 397, neagră
Machetator Alexandr Kornienko
Legătură marcă poștală