Etnii din Republica Moldova. Ucraineni.

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 01 Februarie 2019
Serie PPZ0408
Format (mm) 114 x 162
Tiraj 200
Preț (MDL) 16,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 396, neagră
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală