Etnii din Republica Moldova. Ucraineni.

Serie PPZ0408
Data emiterii 1 Februarie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 114 x 162
Tiraj, ex. 200
Preț, MDL 16,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 396, neagră
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală