Etnii din Republica Moldova. Ucraineni.

Serie MP1111
Data emiterii 1 Februarie 2019
Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 (2x4) mărci
Format, mm 34,00 x 34,00
Tiraj, ex. 100.000
Preț, MDL 1,75
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”