Etnii din Republica Moldova. Ucraineni.

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 01 Februarie 2019
Serie MP1111
Format (mm) 34,00 x 34,00
Tiraj (ex.) 100.000
Preț (MDL) 1,75
Coală 8 mărci (2x4)
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”