Personalități ilustre. Aniversări - Comemorări.

Serie MP1105-1110
Data emiterii 15 Ianuarie 2019
Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 mărci (2x4)
Format (mm) 34 x 34
Tiraj 6 x 50.000
Preț (MDL) 17,65
Machetator Elena Karachentseva
Legătură plic ”Prima zi”