Personalități ilustre. Aniversări - Comemorări.

Serie MP1105-1110
Data emiterii 15 Ianuarie 2019
Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 mărci (2x4)
Format, mm 34 x 34
Tiraj, ex. 6 x 50.000
Preț, MDL 17,65
Machetator Elena Karachentseva
Legătură plic ”Prima zi”