Personalități ilustre. Aniversări - Comemorări

Serie PPZ0406-0407
Data emiterii 15 Ianuarie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 114 x 162
Tiraj, ex. set din 2 PPZ, câte 200 fiecare
Preț, MDL 62,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 395, neagră
Machetator Elena Karachentseva
Legătură marcă poștală