Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență

Serie PPZ0405
Data emiterii 3 Ianuarie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 200
Preț, MDL 17,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 394, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală