Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență

Serie PPZ0405
Data emiterii 03 Ianuarie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 200
Preț (MDL) 17,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 394, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală