Arbuști cu flori

Serie PPZ0411
Data emiterii 14 Martie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 114 x 162
Tiraj 200
Preț (MDL) 40,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 399, neagră
Machetator Elena Karachentseva
Legătură marcă poștală