Cartea Roșie a Republicii Moldova

Serie PPZ0412
Data emiterii 11 Aprilie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 40,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 400, neagră
Pictor și machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă