Cartea Roșie a Republicii Moldova

Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Data emiterii 11 Aprilie 2019
Serie IM0106-0109
Tiraj 4 x 300
Preț (MDL) 52,00
Pictor și machetator Aliona Cojocari
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”