Cartea Roșie a Republicii Moldova

Serie IM0106-0109
Data emiterii 11 Aprilie 2019
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj, ex. 4 x 300
Preț, MDL 52,00
Pictor și machetator Aliona Cojocari
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”