Cartea Roșie a Republicii Moldova

Serie MP1119-1122
Data emiterii 11 Aprilie 2019
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Format, mm 46,00 x 27,50
Tiraj, ex. 1,20 L – 400 000; 1,75 L – 400 000; 2 L – 100 000; 9,50 L – 100 000
Preț, MDL 14,45
Pictor și machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”, ilustrată maximă