Cartea Roșie a Republicii Moldova

Serie MP1119-1122
Data emiterii 11 Aprilie 2019
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (2x5)
Format (mm) 46,00 x 27,50
Tiraj 1,20 L – 400 000; 1,75 L – 400 000; 2 L – 100 000; 9,50 L – 100 000
Preț (MDL) 14,45
Pictor și machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”, ilustrată maximă