Europa 2019. Păsări naționale.

Serie IM0110-0111
Data emiterii 19 Aprilie 2019
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Format, mm 160 x 113
Tiraj, ex. 2 x 500
Preț, MDL 2 x 24,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 401, 402, neagră
Pictor și machetator Vladimir Melnic
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”, carnet cu mărci