Europa 2019. Păsări naționale.

Serie PPZ0413-0414
Data emiterii 19 Aprilie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. câte 500 buc. de fiecare plic
Preț, MDL câte 29,00 lei de fiecare plic
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 401, 402, neagră
Pictor și machetator Vladimir Melnic
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă, carnet cu mărci