Floră. Nuferi.

Serie PPZ0415
Data emiterii 07 Mai 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 250
Preț (MDL) 27,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 403, neagră
Pictor și machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă