Floră. Nuferi.

Serie PPZ0415
Data emiterii 7 Mai 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 250
Preț, MDL 27,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 403, neagră
Pictor și machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă