Declarații ONU: ”2019 – Anul internațional al tabelului periodic al elementelor chimice”; ”2019 – Anul internațional al limbilor indigene”

Serie PPZ0416-0417
Data emiterii 23 Mai 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj câte 300 de fiecare
Preț (MDL) câte 36,00 lei de fiecare
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 404, 405, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală
,