Declarații ONU: ”2019 – Anul internațional al tabelului periodic al elementelor chimice”, ”2019 – Anul internațional al limbilor indigene”

Serie MP1128-1129
Data emiterii 23 Mai 2019
Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 (2x4) mărci
Format, mm 69,00 x 27,50
Tiraj, ex. 2x50.000
Preț, MDL 2x15,50
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”