Jocurile Europene 2019. Minsk, Belarus.

Serie PPZ0418
Data emiterii 21 Iunie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 32,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 406, neagră
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală