Floră. Nuferi.

Serie IM0112-0114
Data emiterii 7 Mai 2019
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Format, mm 148 x105
Tiraj, ex. 3 x 300
Preț, MDL 32,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 403, neagră
Pictor și machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”