Personalități. Aniversări – Comemorări (II). Vladimir Curbet (1930 – 2017). Director general al Ansamblului de Dansuri Populare ”JOC”. In memoriam.

Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Data emiterii 08 Decembrie 2018
Serie IM0105
Format (mm) 105 x 148
Tiraj 250
Preț (MDL) 17,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 393, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”