Personalități. Aniversări – Comemorări (II). Vladimir Curbet (1930 – 2017). Director general al Ansamblului de Dansuri Populare ”JOC”. In memoriam.

Serie IM0105
Data emiterii 8 Decembrie 2018
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Format, mm 105 x 148
Tiraj, ex. 250
Preț, MDL 17,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 393, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”