Personalități. Aniversări – Comemorări (II). Vladimir Curbet (1930 – 2017). Director general al Ansamblului de Dansuri Populare ”JOC”. In memoriam.

Serie PPZ0403
Data emiterii 8 Decembrie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 20,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 392, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă