Personalități. Aniversări – Comemorări (II). Vladimir Curbet (1930 – 2017). Director general al Ansamblului de Dansuri Populare ”JOC”. In memoriam.

Serie PPZ0403
Data emiterii 08 Decembrie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 20,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 392, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă