Personalități. Aniversări – Comemorări (II). Alexandru Moșanu (1932 – 2017). Primul Președinte al Parlamentului Republicii Moldova. In memoriam.

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 07 Decembrie 2018
Serie PPZ0402
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 15,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 391, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă