Personalități. Aniversări – Comemorări (II). Alexandru Moșanu (1932 – 2017). Primul Președinte al Parlamentului Republicii Moldova. In memoriam.

Serie PPZ0402
Data emiterii 7 Decembrie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 15,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 391, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă