Personalități. Aniversări – Comemorări (II). Alexandru Moșanu (1932 – 2017). Primul Președinte al Parlamentului Republicii Moldova. In memoriam.

Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Data emiterii 07 Decembrie 2018
Serie IM0104
Format (mm) 105 x 148
Tiraj 250
Preț (MDL) 11,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 391, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”