Personalități. Aniversări – Comemorări (II). Alexandru Moșanu (1932 – 2017). Primul Președinte al Parlamentului Republicii Moldova. In memoriam.

Serie IM0104
Data emiterii 7 Decembrie 2018
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Format, mm 105 x 148
Tiraj, ex. 250
Preț, MDL 11,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 391, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”