Personalități. Aniversări – Comemorări (II). Vladimir Curbet (1930 – 2017). Director general al Ansamblului de Dansuri Populare ”JOC”. In memoriam.

Serie MP1101
Data emiterii 08 Decembrie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Format, mm 34 x 34
Tiraj, ex. 125.000
Preț, MDL 5,75
Coală mică 5 mărci poștale și 1 vinietă
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”, ilustrată maximă

Î.S. „Poșta Moldovei” mulțumește membrilor familiei Curbet pentru colaborare la realizarea acestei emisiuni de mărci poștale.