Artă universală. Din patrimoniul Muzeului Național de Artă al Moldovei.

Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Data emiterii 26 Noiembrie 2019
Serie IM0123-0126
Format (mm) 105 x 148, 148 x 105
Tiraj câte 500 de fiecare
Preț (MDL) 48,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 418, neagră
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”