Artă universală. Din patrimoniul Muzeului Național de Artă al Moldovei.

Serie PPZ0433
Data emiterii 26 Noiembrie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 37,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 418, neagră
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă