Personalități care au schimbat istoria lumii

Serie PPZ0429-0432
Data emiterii 28 Octombrie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 4x300 + 4x300 (suplimentar)
Preț, MDL stoc epuizat
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 414, 415, 416, 417, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă