Personalități care au schimbat istoria lumii

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 28 Octombrie 2019
Serie PPZ0429-0432
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 4x300 + 4x300 (suplimentar)
Preț (MDL) 74,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 414, 415, 416, 417, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă
, , ,