Consiliul Europei – 70 de ani

Serie PPZ0428
Data emiterii 9 Octombrie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 26,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 413, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală