Consiliul Europei – 70 de ani

Serie PPZ0428
Data emiterii 09 Octombrie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 26,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 413, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală