Uniunea Poștală Universală – 145 de ani

Serie PPZ0427
Data emiterii 9 Octombrie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 35,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 412, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală