Uniunea Poștală Universală – 145 de ani

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 09 Octombrie 2019
Serie MP1144
Format (mm) 46,00 x 27,50
Tiraj (ex.) 50.000
Preț (MDL) 15,50
Coală 10 mărci (2x5)
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”