Consiliul Europei – 70 de ani

Serie MP1145
Data emiterii 9 Octombrie 2019
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (5x2) mărci
Format, mm 27,50 x 46,00
Tiraj, ex. 50.000
Preț, MDL 9,50
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”