Consiliul Europei – 70 de ani

Serie MP1145
Data emiterii 09 Octombrie 2019
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (5x2)
Format, mm 27,50 x 46,00
Tiraj, ex. 50.000
Preț, MDL 9,50
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”