Biserica Veche de Lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Chișinău. 380 de ani.

Serie CPMF0176
Data emiterii 21 Septembrie 2022
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Format (mm) 148 x 105
Tiraj 300 ex.
Preț (MDL) 18,00 L
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 2,80 L
Machetator Vitaliu Pogolșa