Mihai Cimpoi – 80 de ani de la naștere

Serie CPMF0175
Data emiterii 03 Septembrie 2022
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Format (mm) 148 x 105
Tiraj 300 ex.
Preț (MDL) 18,00 L
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 2,80 L
Machetator Vitaliu Pogolșa