Mihai Cimpoi – 80 de ani de la naștere

Serie CPMF0175
Data emiterii 3 Septembrie 2022
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Format, mm 148 x 105
Tiraj, ex. 300 ex.
Preț, MDL 18,00 L
Valoarea nominală a mărcii fixe, MDL 2,80 L
Machetator Vitaliu Pogolșa